Osar kiest voor BIM in Vectorworks
Architectenbureau Osar staat bekend om haar projecten in de zorgsector: ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, woonzorgcentra ... Ze ontwerpen het allemaal met Vectorworks en dat doen ze in BIM.

Vectorworks van schets tot BIM

“Wij gebruiken Vectorworks in het begin van elk project vooral heel grafisch,” weet ingenieur-architect Robin Allaer ons te vertellen. “Met andere, meer technische tekenpakketten kun je grafisch gezien vaak niets presenteren. Terwijl je toch veel uitgebreide schema’s maakt die duidelijk moeten overkomen bij alle betrokken partijen. Zeker in het begin.”

Vijf jaar geleden schakelde Osar architecten kortstondig over op een concurrerend pakket, iets technischer en schijnbaar meer op BIM gericht. Maar toen ze midden in hun ontwerpproces enkele gevelvariaties moesten voorzien in 2D, bleek deze nieuwe software ontoereikend. Dus grepen de architecten terug naar Vectorworks. Alle voorgaande stappen die Osar had gezet, in 3D en met het oog op BIM, konden immers ook in deze software worden doorlopen. Meer zelfs: in Vectorworks konden de architecten zowel hun 2D-schets als hun 3D-technisch model en hun uiteindelijke renders uitwerken. Ze konden meetstaten trekken en er waren al uitgebreide uitwisselingsmogelijkheden.

Terwijl concurrenten vooral inzetten op BIM als gedetailleerd 3D-model, focust Vectorworks op het gehele ontwerpproces. De eerste organisatorische schetsen zijn even belangrijk als de laatste uitwisseling met de aannemers. Zodra het BIM-model volledig op punt staat, inclusief eventuele 2D-aanpassingen, kunnen de architecten alle nodige plannen, snedes, isometrische tekeningen… hieruit genereren.

De souplesse waarmee Osar de gegevens al van in het begin uit hun uitgebreide 3D-ontwerpen kon halen, moedigde de architecten aan om zich verder op BIM toe te leggen:

“Als je in Vectorworks met de architectuurgereedschappen tekent, hebben de objecten vanzelf de correcte IFC-data. Intussen geven we ook onze zelf gemodelleerde 3D-objecten onmiddellijk hun IFC-gegevens. Zo krijgen we een volledige meetstaat uit Vectorworks,” verduidelijkt Allaer. Ook de hoeveelheden van afgravingen worden automatisch berekend, dankzij de Vectorworks terreintool. “Echt zeer handig.”

Geen dubbel werk

BIM vergemakkelijkt de samenwerking binnen en buiten het ontwerpbureau.

De functie Teamwork vindt Allaer heel interessant voor een optimale workflow binnen het kantoor: “Iedereen weet altijd waaraan jij aan het werken bent. Daarnaast biedt het ook een ingebouwde veiligheid omdat je niet op elkaars lagen kunt werken.” Extern is een duidelijke communicatie vanaf het prille begin eveneens van groot belang. Anders riskeer je zware BIM-bestanden te bekomen die tot grote frustraties leiden door de overvloed aan informatie.

“Afhankelijk van het tekenpakket van de ingenieur of aannemer, lukt het wel of niet om op de gedeelde documenten voort te bouwen. Ons technisch bureau is er al in geslaagd om ons Vectorworks-model in te laden en vervolgens de nodige technieken in onze ruwbouw te tekenen. Maar de aannemer kon zijn metingen nog niet controleren. Nochtans gebruiken ze hetzelfde programma. Gewoon een andere systematiek en daar loopt het BIM-proces op vast.”

Om deze overdaad aan informatie te vermijden en een vlotte dataoverdracht te bekomen, stelt elk ontwerpteam best een BIM-manager aan. Deze persoon kan nagaan welke partij welke gegevens nodig heeft en of deze gegevens allemaal te exporteren zullen zijn. Dit zal in het begin soms om een aanpassing van tekenwijze vragen, maar uiteindelijk spaar je opnieuw zeer veel extra werk uit, wat toch de bedoeling blijft van BIM-werken.

Toekomstgericht

Het specialiseren in BIM en het integreren van de verschillende stappen in het uiteindelijke ontwerpproces wordt volgens Allaer alsmaar belangrijker in de sector. Het is iets waar iedere ontwerper zich in de toekomst op zal moeten toeleggen. Anders geraak je achter.

“Wat ik nu vooral merk, is dat het BIM-tekenen op een doorbraakmoment zit, maar dat er soms nog een rem op komt te zitten omdat niet alle partijen mee zijn. Als je niet mee bent, dan houd je de rest eigenlijk een beetje tegen. En uiteindelijk dus ook je eigen project.”

www.designexpress.eu © Design Express 2011 privacy tel BE 015 71 96 00 tel NL 0182 756 660