Wat is BIM?

BIM is de afkorting voor Building Information Modeling of BouwwerkInformatieModel. Het is een methode om met behulp van software het proces van plannen, uitvoeren en beheren te optimaliseren. Daarbij wordt een bouwwerk als 3D-model opgebouwd. Alle relevante informatie (isolatiewaarde, ventilatiepeil, enzovoort) wordt aan het 3D-model gekoppeld. Van dit 3D-gebouwmodel worden alle plannen, aanzichten, perspectieven, doorsneden en maatplannen afgeleid. Als het 3D-model wordt aangepast, dan volgen alle tekeningen en de eraan gekoppelde gegevens automatisch. BIM wordt dus - afhankelijk van de context - geïnterpreteerd als een technologie, een communicatiemiddel of een werkmethode.

Het uitwisselformaat voor BIM-informatie is IFC ofwel Industry Foundation Classes. Met dit formaat worden alle bouwdelen van het gebouw gedefinieerd als objecten. Software die deze standaard ondersteunen, interpreteren die objecten ook weer als bouwdelen. Vectorworks Architectuur & Interieur is gecertificeerd voor de meest recente versie van IFC.

Meer achtergrondinformatie over BIM en IFC vindt u onder andere op deze websites:

 

www.designexpress.eu © Design Express 2011 privacy tel BE 015 71 96 00 tel NL 0182 756 660